wie zijn wij? bestuur nieuws(brief) contact links zangavonden res. pauzediensten

Zangavonden

Een van de doelstellingen van Christelijk Sociaal Den Haag is het bevorderen van contact tussen leden van Reformatorische kerken en Migrantenkerken. In juni 2011 en 2014 vonden er koor- en samenzangavonden plaats. Er deden koren en solisten mee uit diverse kerken.Zangavond 2011

Zangavond 2014

Zangavond 2016