wie zijn wij? bestuur nieuws(brief) contact links zangavonden res. pauzediensten

Zangavond 11 juni 2011


Een van de doelstellingen van Christelijk Sociaal Den Haag is het contact bevorderen tussen leden van Reformatorische kerken en Migrantenkerken. Op zaterdag 11 juni 2011 vond er een koor- en samenzangavond plaats in de Marcuskerk aan de Jan Luijkenlaan 90 in Den Haag. Er deden koren en solisten mee uit diverse kerken. Het thema van de avond was Psalm 8 ‘O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde’.
Medewerkenden waren


Elk van de koren en solisten zong het lied ‘Hoe groot zijt Gij’ in de eigen taal. Daarnaast werden er geestelijke liederen en psalmen gezongen in de eigen taal: Surinaams, Chinees, Engels, Russisch, Papiaments, Spaans en uiteraard Nederlands.
De avond stond onder leiding van Aart Fraanje, voorzitter van Christelijk Sociaal Den Haag. De samenzang werd op het orgel begeleid door Zier Verheij. Als slotlied werd het lied ‘Hoe groot zijt Gij’ door alle aanwezigen in het Nederlands gezongen.
Na afloop was er een geanimeerde bijeenkomst in de ontmoetingszaal van de Marcuskerk. Daar werden contacten gelegd tussen leden van diverse kerken.

Hieronder de tekst van het lied ‘Hoe groot zijt Gij’

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!