wie zijn wij? bestuur nieuws(brief) contact links zangavonden res. pauzediensten

Residentie Pauzediensten in 2018

In Den Haag wordt sinds 1981 elke maand, meestal op de derde dinsdag van de maand tijdens de middagpauze, de Residentie Pauzedienst gehouden. (Uitgezonderd de maanden juli, augustus en december; in september de maandag vóór Prinsjesdag)


Plaats: Waalse Kerk, Noordeinde 25. Tijd: van 12.30 – 13.10 uur.


Er zijn steeds twee sprekers: een politicus van een van de christelijke politieke partijen en een predikant/voorganger van een van de kerken in de regio.

Doel is bezinning op de politiek vanuit christelijk oogpunt en gebed voor de overheid.


Het jaarthema voor 2018: Gehoorzame vreemdeling

De thema’s in de eerste brief van Paulus zijn actueler dan ooit.

Er is dankbaar gebruik gemaakt van het boekje ‘Vreemde vogels’ van Stefan Paas en Gert-Jan Roest dat recent is verschenen.


Informatie over de Residentie Pauzediensten bij Aart Fraanje tel. 070 – 3853076

E-mail: ahfraanje@solcon.nl


Dinsdag 16 januari 2018

Een vreugdevolle vreemdeling

Naar aanleiding van 1 Petrus 1: 8

Dr. Eppo Bruins (Tweede Kamer ChristenUnie)

ds. J. Maasland (PKN Scheveningen)

Jan van Westenbrugge (orgel), Nicolien van Deursen (fluit)

Dinsdag 20 februari 2018

Een vrijgekochte vreemdeling.

Naar aanleiding van: 1 Petrus 1: 17-18

Mr. Mirjam Bikker (Eerste Kamer ChristenUnie)

Ds. J.W. Van ‘t Hoff Rijswijk (Ned. Geref.)

Frans van Riessen (orgel)

Dinsdag 20 maart 2010

Een lichtdrager

Naar aanleiding van 1 Petrus 2: 9 (in combinatie met vers 5)

Dr. Elbert Dijkgraaf (Tweede Kamer SGP)

Ds. W.A. Zondag, Woerden (Ger. Gem.)

Jan van Westenbrugge (orgel), Nicolien van Deursen (fluit)

Dinsdag 17 april 2018

Een integere vreemdeling

Naar aanleiding van 1 Petrus 2: 11-12

Mr. J.P.H. Donner (Vice-president Raad van State, CDA)

Ds. B.H. Weegink, Katwijk (PKN)

Frans van Riessen (orgel)

Dinsdag 15 mei 2018

Conservatief of revolutionair?

Naar aanleiding van: 1 Petrus 2: 13-18

Dhr. Jacco Geurts (Tweede Kamer CDA)

Ds. P.J. Bakker, Den Haag (PKN)

Jan van Westenbrugge (orgel), Nicolien van Deursen (fluit)

Dinsdag 19 juni 2018

Verdraagzaamheid in de politieke arena?

Naar aanleiding van 1 Petrus 3: 8-12

Dr. Roel Kuiper (Eerste Kamer CU)

Ds. A Vastenhoud, Den Haag (PKN)

Frans van Riessen (orgel)

Maandag 17 september 2018

Tussen machtsdenken en terugtrekken

Naar aanleiding van 1 Petrus 3: 13-16

Mr. Diederik van Dijk (Eerste Kamer SGP)

Ds. J.P. Boiten, Hendrik Ido Ambacht (Chr. Geref.)

Jan van Westenbrugge (orgel), Nicolien van Deursen (fluit)

Dinsdag 16 oktoer 2018

Een verdrukte vreemdeling?

Naar aanleiding van 1 Petrus 4: 4-5 en 12-19

Dhr. Pieter Grinwis (Haagse Gemeenteraad CU/SGP)

Ds. H. Out, Den Haag (Waalse Kerk)

Frans van Riessen (orgel)

Dinsdag 20 november 2018

Leiderschap

Naar aanleiding van 1 Petrus 5: 1-4

Mr. Kees van der Staaij (Tweede Kamer SGP)

Ds. W. Harinck, Moerkapelle (Ger. Gem.)

Jan van Westenbrugge (orgel, Nicolien van Deursen (fluit)