wie zijn wij? bestuur nieuws(brief) contact links zangavonden res. pauzediensten

Residentie Pauzediensten in 2019

In Den Haag wordt sinds 1981 elke maand, meestal op de derde dinsdag van de maand tijdens de middagpauze, de Residentie Pauzedienst gehouden. (Uitgezonderd de maanden juli, augustus en december; in september de maandag vóór Prinsjesdag)


Plaats: Waalse Kerk, Noordeinde 25. Tijd: van 12.30 – 13.10 uur.


Er zijn steeds twee sprekers: een politicus van een van de christelijke politieke partijen en een predikant/voorganger van een van de kerken in de regio.

Doel is bezinning op de politiek vanuit christelijk oogpunt en gebed voor de overheid.


Het jaarthema voor 2019: Lessen van een wijze koning


Informatie over de Residentie Pauzediensten bij Aart Fraanje tel. 070 – 3853076

E-mail: ahfraanje@solcon.nl


Dinsdag 15 januari 2019

Mr. J.P.H. Donner (CDA)

ds. W.A. Zondag (Ger.Gem)

Dinsdag 19 februari 2019

J.L. Geurts (CDA)

Ds. E.K. Foppen (Prot.)

Dinsdag 19 maart 2019

Ir. C. Stoffer (SGP)

Ds. A. Voorwinden (Chr. Geref.)

Dinsdag 16 april 2019

Dr. E.E.W. Bruins (CU)

Ds. J.H. Van ‘t Hoff (Ned.Geref.)

Dinsdag 21 mei 2019

Drs. G.J.M. Segers (CU)

Ds. J. Henzen (Prot.)

Dinsdag 18 juni 2019

L. Geluk-Poortvliet (CDA)

Ds. J. Maasland (Prot.)

MAANDAG 16 september 2019

P. Schalk (SGP)

Ds. M.A. Kempeneers (Chr. Geref.)

Dinsdag 15 oktober 2019

Mr. M.H. Bikker (CU)

Ds. H. Out (Waalse Kerk)

Dinsdag 19 november 2019

Mr. C.G. van der Staaij (SGP)

Ds. W.L. Van der Staaij (Chr. Geref.)