wie zijn wij? bestuur nieuws(brief) contact links zangavonden res. pauzediensten

Cardia

Cardia is een christelijke zorgorganisatie in Den Haag en omgeving.

Centrum voor Jeugd en Gezin

In het CJG kan je terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Christelijke hulp bij seksverslaving (CHAP)

CHAP biedt psychopastorale begeleiding aan christenen die problemen ervaren met seksualiteit, verslaafd zijn geraakt aan (internet)pornografie en prostitueebezoek.

Christelijke Studentenvereniging Alpha

De christelijke studentenvereniging Alpha Den Haag is een open, informele en interkerkelijke studentenvereniging.

ChristenUnie-SGP Den Haag

Samenwerking CU en SGP in Den Haag bij gemeenteraadsverkiezingen 2014.

De Hoop (Dordrecht)

De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners en ouders.

De Rank

Zoekt verslaafden,daklozen,prostituees en gevangenen op waar ze leven. Biedt ze warmte, liefde en structuur en voorziet in hun eerste levensbehoeften.

Eben-Haëzerschool (Den Haag)

Christelijke basisschool op reformatorische grondslag.

kerkenindenhaag.nl

De website kerkenindenhaag.nl biedt een gedetailleerd overzicht van de christelijke kerken en gemeenten in Den Haag, gesorteerd per wijk en per denominatie. kerkenindenhaag.nl is een particulier initiatief en is niet aan een kerk of organisatie gebonden.

Leger des Heils

Biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen.

Stichting Hulpverlening Onder Prostituees (SHOP)

SHOP is het regionaal expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan prostituees en slachtoffers mensenhandel. Shop verbetert de positie van (ex)prostituees en slachtoffers mensenhandel door het geven van informatie, advies en praktische en psychosociale hulp.


Stichting De Haven

De Haven is een christelijke organisatie, die hulp biedt aan mensen die op een of andere manier met prostitutie te maken hebben gekregen.

Stichting Ontmoeting (Rotterdam)

Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

The Gideons

The Gideons International. Bijbelverspreider bij uitstek.

Victory Outreach Church

Victory Outreach is een multiculturele bediening, toegewijd in het helpen van individuen van alle leeftijden en van elke levenssituatie.