wie zijn wij? bestuur nieuws(brief) contact links zangavonden res. pauzediensten

Bestuur Christelijk Sociaal Den Haag

Irma Bezuijen

Geboren te Dirksland in 1971; woont sinds 1991 in Den Haag

O&G verpleegkundige in een Haags ziekenhuis. Naast haar betaalde baan werkt ze als vrijwilliger: bezoekt prostituees, leidt een kinderclub, verleent pastorale hulp aan vrouwen, bezoekt ouderen en geeft Nederlandse les.

Lid PKN te Zoetermeer (Morgenstergemeente)

Aart Fraanje

Geboren te Barneveld in 1940; woont sinds 1963 in Den Haag

Na onderwijzersopleiding op De Driestar te Gouda en militaire diensttijd werkzaam geweest als onderwijzer op diverse scholen, waaronder een van de oudste christelijke scholen in Den Haag, de Koningin Beatrixschool. Verder als vrijwilliger ruim dertig jaar pastoraal werker geweest in het Huis van Bewaring in Scheveningen.

Lid Morgenstondgemeente Houtwijk

Henk Post

Geboren te Zoetermeer in 1948; woont sinds 2002 in Den Haag

Na HBO opleiding meer dan veertig jaar werkzaam geweest in Den Haag, waarvan gedurende een reeks van jaren als accountant-administratieconsulent en federatie-belastingadviseur leiding werd gegeven aan een eigen kantoor.

Lid Hersteld Hervormde Gemeente te Voorburg

Zier Verheij

Geboren te Scheveningen in 1948

Afgestudeerd als scheepsbouwkundig ingenieur in 1974 aan TU (v/h TH) Delft – 34 jaar gewerkt bij TNO Defensieonderzoek, eerst als wetenschappelijk medewerker en groepshoofd, de laatste jaren als coördinator Internationale samenwerking Defensieonderzoek. Reeds 50 jaar kerkorganist, zo'n 45 jaar koororganist.

Lid Gereformeerde Gemeente te Scheveningen