wie zijn wij? bestuur nieuws(brief) contact links zangavonden res. pauzediensten

Christelijk Sociaal Den Haag wil een christelijk sociaal geluid laten horen in de Haagse samenleving.

Wie zijn wij?

Wij zijn een plaatselijk maatschappelijk platform. Wij zijn niet gebonden aan een kerk of een politieke partij. Wij zijn christenen met een hart voor Den Haag. Kerkelijke achtergrond, huidskleur, afkomst en geslacht spelen hierbij geen rol.

Wat ons bindt is dat wij ons handelen baseren op de Bijbel, het Woord van God.
Wij geloven dat de boodschap van Jezus Christus altijd en overal actueel is, ook vandaag voor onze stad.

Wat willen wij?

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in Den Haag. Dit doen we door christenen van gevestigde kerken en van migrantenkerken, die zich inzetten voor een christelijk sociaal Den Haag, samen te brengen.

Wat doen wij?

Wij zijn een platform om mensen, ideeën, initiatieven en middelen bij elkaar te brengen, om kennis en ervaring uit te wisselen en om christenen te stimuleren hun bijdrage te leveren aan onze stad. We nemen dus niet de taken of verantwoordelijkheden van kerken over, maar willen juist ondersteunend zijn.


Wij zetten ons in voor:

Onderlinge kennismaking en ontmoeting tussen christenen

Ondersteuning van kerken bij activiteiten en problemen

Ondersteuning van maatschappelijke organisaties bij hun werk

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen kerken en organisaties

Stimuleren van jongeren om zich in te zetten voor Den Haag

Bevorderen van maatschappelijke bijdragen van christenen


Wij kunnen altijd hulp van christenen gebruiken voor:

Giften

Degenen die ons financieel willen steunen, kunnen daartoe een gift overmaken op rek. nr. NL47INGB0005106903 t.n.v. Christelijk Sociaal Den Haag.